دوشنبه, 5 فروردين 1398
عنوان : بازدید مدیریت محترم عامل شركت بارز كردستان
کد خبر : ۱۸۵۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ 
ساعت : ۹:۴:۵۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی شرکت، در تاریخ 28/05/1397 به دعوت جناب آقای دکتر صنعان مدیر عامل محترم شرکت نخ تایر صبا تعدادی از اعضاء هیئت مدیره و مدیران شرکت بارز کردستان بازدید از نخ تایر بعمل آوردند.

در بازدید که  جناب آقای مهندس قاضی مدیر عامل محترم شرکت بارز کردستان به یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مدیران محترم کارخانه، کنترل کیفیت، تضمین مرغوبیت، فروش و بازرگانی بارز کردستان حضور داشتند، در ابتدا جناب آقای صنعان ضمن خوشامد گویی و تشکر از پذیرش دعوت از سوی مدیران محترم شرکت بارز کردستان، ، انجام چنین بازدید هایی در ای نسطح را بسیار سودمند دانسته و با  اشاره به وضعیت کنونی صنعت ایران، یکی از راهکار های اجرایی منویات مقام معظم رهبری در اجرای اقتصاد مقاومتی را آشنایی صنایع از امکانات و توانمندیهای یکدگیر دانسته و انعکاس آن به منظور هم افزایی بیشتر ذکر نمودند.

در ادامه جناب آقای مهندس قاضی مدیر عامل محترم شرکت بارز کردستان نیز ضمن تشکر جهت دعوت به منظور بازدید از شرکت نخ تایر صبا، این بازدید را فرصتی ارزشمند برای نزدیکتر شدن دیدگاهای دو شرکت عنوان نموده و آن را باب خیری برای گسترش بیشتر همکاریها ذکر نمودند. در ادامه مهمانان بازدید کامل از خط تولید این شرکت بعمل آورده و از نزدیک با تکنولوژی تولید،ماشین آلات و تجهیزات شرکت آشنا شده و در هر قسمت کارشناسان مربوطه توضیحات کامل از فرآیند تولید و کنترل را ارائه نمودند.

بعد از بازدید و برنامه نماز و ناهار جلسه اختتامیه برگزار و مدیر عامل شرکت بارز کردستان شرکت نخ تایر را به لحاظ شاخص های صنعتی بسیار مثبت ارزیابی نموده و ضمن تایید تقویت همکاری ، تاکید نمودند که با توجه به پتانسیل و تکنولوژی شرکت نخ تایر صبا، برنامه افزایش خردید از این شرکت را اجرایی خواهند نمود.

مدیر عامل محترم شرکت نخ تایر صبا نیز ضمن آمادگی کامل برای تولید محصولات مورد نظر شرکت بارز کردستان، مشتری محوری و فراهم نمودن رضایت مشتری را اسا فعالیت این شرکت دانسته و بر تقویت همکاری فی مابین تاکید نمودند. ااین بازدید در ساعت 17 به پایان رسید.    

 
 
 
 


بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0