پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 30 مهر 1397

نظرسنجی مشتری


1- میزان اشتهار و اهمیت شرکت نخ تایر صبا نزد شما چقدر می باشد؟


2- به چه میزان خرید از شرکت نخ تایر صبا اطمینان برای شما فراهم می شود؟


3- میزان علاقمندی شما برای ارتباط با شرکت نخ تایر صبا در مقایسه با شرکتهای رقیب آن چقدر است؟


4- فکر می کنید شرکت نخ تایر صبا تا چه حدی شما را بعنوان یک شریک تلقی می نماید؟


5-تنوع محصولات شرکت نخ تایر صبا در مقایسه با رقبا چقدر است؟


6 - تا چه حدی شرکت نخ تایر صبا ارزشهایی را به شما اعطا نموده تا موجب رضایت بالای شما گردد؟


7- آیا از قیمتی که برای خرید محصولات شرکت نخ تایر صبا می پردازید رضایت دارید؟


8- آیا کیفیت محصولات شرکت نخ تایر صبا در مقایسه با محصولات مشابه شرکتهای دیگر متفاوت است؟


ارسال راي 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0